THE BOSS

Porträtt av dig som hantverkare, entreprenör, kreatör eller företagare.
Med & utan ett par av dina viktigaste verktyg för din business.
Din kund lär känna dig. Därifrån kan förtroende, intresse & vidare även kontakt skapas.


Från 3 500 kr

THE PASSION

Porträtt av dig i önskad arbetsmiljö när du utför din passion ex. målar, coachar, fotograferar. Ev. i samspel med kund. Här dokumenteras även mycket detaljer ex. redskap, kaffe etc. Din kund får ta del av din passion, kunskap & arbetsprocess. Stort värde!


från 5 500

THE BUSINESS

Porträtt som tydligt visar produkt eller tjänst du erbjuder. Kundens behov & er problemlösning. Vad, när, hur & varför.

Din kund kommer förstå varför din produkt eller tjänst kommer fylla hens behov eller lösa problem. Mål att kunden bokar eller köper.


FRÅN 5 500 kr